Cviky pilates vsedě

Poloha sedu je také velmi oblíbená a hojně využívána. Spousta cviků využívá sed jako základní polohu pro vykonávání následných pohybů. Lze ji využívat také jako polohu odpočinkovou. Cvikem, který z této polohy přímo nevychází, ale pouze ji dosahuje, je rolování do sedu. Na počátku se natáhnete na podlahu a zvednete paže nad hrudní koš. Pomalu se poté začnete zvedat nahoru a musíte zatínat břišní svalstvo. Paže natahujte směrem dopředu až do té doby, dokud nepůjde dosáhnout nad špičky chodidel. Potom se budete pomalu rolovat směrem dolů, a to tak pomalu, že byste měli cítit, jak se jeden obratel po druhém skládají na podložku za sebou. Toto cvičení pak opakujte po třech sériích.

Druhým cvikem, který budeme jmenovat je takzvané klubíčko. To vychází ze sedu, kdy si přitáhnete kotníky až k hýždím. Přidržovat si je budete dlaněmi. Hlava musí být skloněná ke kolenům, přičemž chodidla zvednete z podložky a poté s nimi budete balancovat pouze na kostrči. Důležité je při tomto cvičení zatnout břišní svaly. Pomalu se musíte pokládat na záda až do té doby, než se vaše ramena dotknou podložky. Jak se tak stane, vrátíte se do předchozí pozice. Návrat bude podobný tomu, jako by docházelo ke koulení míče. Krk však nikdy nepokládejte na podložku. Na úplném konci bude následovat překulení dopředu a zpět. Vše je nutné zopakovat pětkrát.

Cviky pilates lze bez problémů vykonávat například i na míči. Posilovací metoda pilates na míči je ideální pro všechny ženy i muže, kteří mají rádi pohyb a nebojí se méně stabilního podloží. Cvičit na míči je doporučováno také ženám, které očekávají přírůstek do rodiny. Cvičení pilates na míči jim zdokonalí pohyby, které se jim budou hodit při uvolňovacích cvicích před porodem. Právě tehdy je třeba, aby se žena dobře uvolnila a byla schopna vydržet třeba i dlouhý a komplikovaný porod.